Om oss

Elcompaniet AB Elbesiktningar

Vi är ett mindre konsultföretag som bidrar med sin kompetens vid större och mindre byggnadsprojekt i Västra Götaland. Bland tjänsterna ingår exempelvis elrevisionsbesiktningar, entreprenadbesiktningar, villabesiktningar gällande elinstallationer och andra konsultationer inom elteknik.

 

Korrekt installerad och underhållen elinstallation inom fastighet, industri och annan verksamhet är avgörande för funktion och säkerhet för person och egendom. Ålder och slitage, dolda fel, handhavande fel och okunskap kan leda till icke önskvärda och riskfyllda situationer. Fara för person eller risk för brand kan uppstå redan vid enkla fel som en bagatellartad skada på el-materiel, ett demonterat beröringsskydd, eller tillfällig användning av el-utrustning etc.

 

Enligt starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:3 och ELSÄK-FS 2010:3 ska innehavaren av en anläggning fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet.

 

Fortlöpande kontroll utförs av personal med den kunskap som krävs och avvikelser dokumenteras.

Periodisk kontroll innebär en noggrannare kontroll och ska utföras av yrkesvan personal som är väl förtrogen med anläggningen. Denna kontroll ska dokumenteras. Många försäkringsgivare ställer krav på elrevisionsbesiktning. Denna kontroll ska utföras av Elektriska Nämnden auktoriserad elbesiktningsingenjör.

 

Elcompaniets elbesiktningsingenjör har kunskap och rutiner för att kontrollerna blir utförda på ett fackmannamässigt sätt. Där försäkringsbolagen kräver regelbunden El-kontroll upprättas anmärknings-PM enligt Elektriska Nämndens administrativa system EN 2010. Vid andra kontroller bevakas det upprättade protokollet direkt av besiktningsmannen så att felen blir rättade inom överenskommen tid.

 

Företaget har sin bas i Skövde och drivs av mig, Tuomo Koivusaari. Jag har allmän behörighet och är auktoriserad elbesiktningsingenjör av elektriska nämnden.

 

Kontakta mig gärna för mer information!

 

Kontakta oss