Brinner för att motverka brand

Elcompaniet AB är ett mindre konsultföretag som bidrar med kompetens vid större och mindre byggnadsprojekt i Västra Götaland.

ELC Elbesiktningar är grundat för att du ska känna dig trygg och säker. Korrekt installerad och underhållen elinstallation inom fastighet, industri och annan verksamhet är avgörande för funktion och säkerhet för person och egendom.

Ålder och slitage, dolda fel, handhavande fel och okunskap kan leda till icke önskvärda och riskfyllda situationer.

Fara för person eller risk för brand kan uppstå redan vid enkla fel som en bagatellartad skada på el-materiel, ett demonterat beröringsskydd, eller tillfällig användning av el-utrustning etc.

Elrevisionsbesiktning

Maximera säkerhet och effektivitet

Skydda din verksamhet från bränder, person- eller maskinskador och oväntade driftstopp. Vi erbjuder noggrann elrevisionsbesiktning där vi profesionellt och grundligt utför en besiktning av elinstallationer för en tryggare arbetsmiljö. Mindre risk, mer framgång.

Säkerhet Effektivitet Brandförebyggande Arbetsmiljö

Entreprenadbesiktning

Din garanti för kvalitet och överensstämmelse

Vår entreprenadbesiktning erbjuder en detaljerad granskning för att säkerställa att ditt byggprojekt uppfyller alla avtalade krav. Från belysningsinstallationer till andra specifikationer, vi garanterar att varje detalj matchar kontraktets standarder. Mer än en leveranskontroll, det är din försäkran och garanti om kvalitet och överensstämmelse.

Kvalitetssäkring Överensstämmelse Byggprojekt Detaljgranskning

Konsultation inom elteknik

Expertis som lyfter din verksamhet

Behöver du råd inom elteknik? Våra konsulttjänster erbjuder professionell vägledning och lösningar anpassade till din unika verksamhet. Från design till genomförande, vi är här för att stärka ditt projekt med vår gedigna kunskap och erfarenhet inom elteknik.

Teknisk expertis Professionell vägledning Anpassade lösningar Projektstöd

Revisionsbesiktning brandlarm

Grunden för en säker elanläggning

Revisionsbesiktning sker årligen och kontrollerar att anläggningen fungerar som avsett och att den anpassats till förändringar som skett i byggnaden.

Elsäkerhet Riskbedömning Försäkringskrav Kvalitetskontroll

Leveransbesiktning brandlarm

Noggrannhet och kvalitetskontroll

Leveransbesiktning sker av ny anläggning. Syftet är att kontrollera anläggningens utförande och funktion gentemot kraven i aktuellt SBF regelverk.

Standardöverensstämmelse Kvalitetskontroll SBF 141-standard Besiktningsintyg

Villabesiktning

Ta kontroll över din elanläggning

Som ny villaägare är det essentiellt att känna till och säkerställa elanläggningen i ditt hem. En professionell elbesikning ger dig nödvändig insikt om vägguttag, elledningar och elcentral för att du ska kunna sköta underhåll och kontroller effektivt. Trygghet i ditt nya hem börjar här.

Villaägares ansvar Elsäkerhet Hemunderhåll Elbesiktning

Elrevisionsbesiktning

Maximera säkerhet och effektivitet

Skydda din verksamhet från bränder, person- eller maskinskador och oväntade driftstopp. Vi erbjuder noggrann elrevisionsbesiktning där vi profesionellt och grundligt utför en besiktning av elinstallationer för en tryggare arbetsmiljö. Mindre risk, mer framgång.

Säkerhet Effektivitet Brandförebyggande Arbetsmiljö

Entreprenadbesiktning

Din garanti för kvalitet och överensstämmelse

Vår entreprenadbesiktning erbjuder en detaljerad granskning för att säkerställa att ditt byggprojekt uppfyller alla avtalade krav. Från belysningsinstallationer till andra specifikationer, vi garanterar att varje detalj matchar kontraktets standarder. Mer än en leveranskontroll, det är din försäkran och garanti om kvalitet och överensstämmelse.

Kvalitetssäkring Överensstämmelse Byggprojekt Detaljgranskning

Konsultation inom elteknik

Expertis som lyfter din verksamhet

Behöver du råd inom elteknik? Våra konsulttjänster erbjuder professionell vägledning och lösningar anpassade till din unika verksamhet. Från design till genomförande, vi är här för att stärka ditt projekt med vår gedigna kunskap och erfarenhet inom elteknik.

Teknisk expertis Professionell vägledning Anpassade lösningar Projektstöd

Revisionsbesiktning brandlarm

Grunden för en säker elanläggning

Revisionsbesiktning sker årligen och kontrollerar att anläggningen fungerar som avsett och att den anpassats till förändringar som skett i byggnaden.

Elsäkerhet Riskbedömning Försäkringskrav Kvalitetskontroll

Leveransbesiktning brandlarm

Noggrannhet och kvalitetskontroll

Leveransbesiktning sker av ny anläggning. Syftet är att kontrollera anläggningens utförande och funktion gentemot kraven i aktuellt SBF regelverk.

Standardöverensstämmelse Kvalitetskontroll SBF 141-standard Besiktningsintyg

Villabesiktning

Ta kontroll över din elanläggning

Som ny villaägare är det essentiellt att känna till och säkerställa elanläggningen i ditt hem. En professionell elbesikning ger dig nödvändig insikt om vägguttag, elledningar och elcentral för att du ska kunna sköta underhåll och kontroller effektivt. Trygghet i ditt nya hem börjar här.

Villaägares ansvar Elsäkerhet Hemunderhåll Elbesiktning

Elcompaniet AB är ett mindre konsultföretag som bidrar med kompetens vid större och mindre byggnadsprojekt i Västra Götaland. Bland tjänsterna ingår exempelvis elrevisionsbesiktningar, entreprenadbesiktningar, leveransbesiktning, revisionsbesiktning brandlarm, villabesiktningar gällande elinstallationer och andra konsultationer inom elteknik.

Korrekt installerad och underhållen elinstallation inom fastighet, industri och annan verksamhet är avgörande för funktion och säkerhet för person och egendom. Ålder och slitage, dolda fel, handhavande fel och okunskap kan leda till icke önskvärda och riskfyllda situationer. Fara för person eller risk för brand kan uppstå redan vid enkla fel som en bagatellartad skada på el-materiel, ett demonterat beröringsskydd, eller tillfällig användning av el-utrustning etc.

Enligt starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2022:3 ska innehavaren av en anläggning fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet. Fortlöpande kontroll utförs av personal med den kunskap som krävs och avvikelser dokumenteras. Periodisk kontroll innebär en noggrannare kontroll och ska utföras av yrkesvan personal som är väl förtrogen med anläggningen. Denna kontroll ska dokumenteras. Många försäkringsgivare ställer krav på elrevisionsbesiktning. Denna kontroll ska utföras av Elektriska Nämnden auktoriserad elbesiktningsingenjör.

Elcompaniets elbesiktningsingenjör har kunskap och rutiner för att kontrollerna blir utförda på ett fackmannamässigt sätt. Där försäkringsbolagen kräver regelbunden El-kontroll upprättas anmärknings-PM enligt elektriska nämndens besiktningsplattform Bereko. Företaget har sin bas i Skövde och drivs av mig, Tuomo Koivusaari. Jag har allmän behörighet och är auktoriserad elbesiktningsingenjör av elektriska nämnden, certifierad behörig ingenjör brandlarm, certifierad besiktningsfirma brandskyddsanordningar av SBSC. Kontakta gärna mig för mer information!